Pašvaldībai piederošas kustamas mantas izsole

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai pašvaldībai piederošu kustamu mantu:

  1. automašīna, vieglais pasažieru, marka: VW PASSAT VARIANT, reģ.Nr. EZ 3547;
  2. pasažieru autobuss, marka: MERCEDES BENZ 0303, reģ.Nr. EL 5114;
  3. automašīna, vieglais pasažieru, marka: AUDI 80, reģ.Nr. DL 4852

Izsole notiek 12.03.2018., plkst.11.00. Pieteikties izsolei un iepazīties ar izsoles noteikumiem var katru darba dienu līdz 09.03.2018.plkst 15.00 Vaiņodes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 5.kabinetā vai pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv, sadaļā izsoles.

Noteikumi (.doc)

Author: Armands Radzuška