Pašvaldības darbs ārkārtējās situācijas laikā

Lai apturētu straujo Covid-19 izplatību, laika posmā no 11. oktobra līdz 15. novembrim valstī ieviesta ārkārtējā situācija. Tās laikā ir izmaiņas arī pašvaldības darbā.

Pakalpojumu sniegšana pašvaldības iestāžu/struktūrvienību klientu apkalpošanas centros klātienē tiek pārtraukta, un visi pakalpojumi tiek sniegti pilnībā attālināti, izņemot tos, kuri pēc savas būtības ir uzskatāmi par neatliekamiem un kritiski svarīgiem un kurus nav iespējams sniegt attālināti.

Klientu apkalpošanas kārtība:

  • klientu apkalpošanas laiks no plkst. 9.00 līdz 15.00 (bez pusdienu pārtraukuma);
  • klātienē pakalpojumi tiek sniegti, objektīvi izvērtējot nepieciešamību un iespēju tos saņemt attālināti;
  • klientu apkalpošana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pašvaldības iestādēs/struktūrvienībās klientu apkalpošanas centru ārpusē redzamā vietā ir izvietota informācija, kurā norādīti tālruņa numuri, pa kuriem ir iespējams pieteikties neatliekamo pakalpojumu saņemšanai klātienē. Pagastu, pilsētu, kā arī apvienotajās pārvaldēs redzamā vietā izvietota pārvaldnieka kontaktinformācija;
  • pakalpojumus klātienē var saņemt tikai personas ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
  • pieraksti neatliekamo pakalpojumu saņemšanai tiek organizēti ik pēc 30 minūtēm, rēķinot ne vairāk kā 15 minūtes klienta apkalpošanai.

Līdz 15. novembrim:

  • pārtraukta kultūrvietu, bibliotēku un izstāžu vietu darbība;
  • atcelti visu veidu sporta pasākumi;
  • pārtraukta mācību procesa norise klātienē, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

Lūgums atbildīgi ievērot noteiktos ierobežojumus, lai samazinātu Covid-19 izplatību.

Author: Armands Radzuška