Pašvaldības izsludinātā konkursa „Darīsim paši 2015” rezultāti.

Ar Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu ir apstiprināti konkursa „Darīsim paši 2015” rezultāti. Pavisam konkursam tika saņemti 9 projektu pieteikumi, kurus vērtēja Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja, kuras sastāvā ir Vaiņodes novada domes deputāti Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus,  Sandra Grosberga un Teodors Roze. Kopējais konkursa budžets bija EUR 2500 . Maksimālā iespējamā atbalsta summa vienam projektam bija 500 eiro. Par šo maksimālo summu tika atbalstīti 2 projekti,- ” Volzbaha kalna,  kā sabiedriski pieejamas vietas labiekārtošana”, (iesniedzējs biedrība „Volzbahs”)  un projekts „Domāts- darīts” (koordinatore Indra Fjodorova). Pirmais no šim projektiem paredz Volzbaha gravā izveidot nobraucienu trases un atpūtas vietu, bet otrs projekts paredz stacionāras nojumes uzbūvēšanu Vībiņu parkā.

Prasīto atbalstu 250 EUR apmērā saņems arī projekts „Par sakoptu vidi” (koordinators Indra Pāvila). Projekts paredz peldvietas labiekārtošanu pie Mednieku dīķa Vībiņos.

Četriem projektiem finansējums piešķirts samazinātā apjomā no prasītās maksimāli pieejamās summas. Projekti „Bērnu rotaļu laukums” (koordinatore Anda Čerņavska), „Par dzīves kvalitātes uzlabošanu” (koordinatore Aina Ziemele) un „ Jumta seguma nomaiņa” (koordinators Uģis Zainutdinovs) katrs saņēma finansējumu 300 eiro apmērā.  Šie projekti paredz bērnu rotaļu laukumu atjaunošanu pie mājām Celtnieku ielā 4 un 6 Vaiņodē, Sakārtot bērnu rotaļu vietu pie mājas Uzvaras ielā 3 Vībiņos,  un jumta seguma maiņu daudzdzīvokļu mājai Auguste 7.

Projekts “Kalna ielas 1B daudzdzīvokļu mājas fasādes un kāpņu telpas sakārtošana” (koordinatore Ārija Čerņavska) saņēma atbalstu 350 eiro apmērā, kurš tiks izlietots ēkas kāpņu telpu remontam.

Divi projekti atbalstu neguva. Līdz ar to ir atbalstīti 7 no 9 iesniegtajiem projektiem.

Lai veicas ieceru realizēšana un rodas jaunas idejas jauniem darbiem!

 

Vaiņodes novada domes projektu vadītājs Oskars Zvejs

Author: Armands Radzuška