Paziņojums par vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumu iesniegšanu 2021.gada pašvaldību vēlēšanās

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas
PAZIŅOJUMS
Par vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumu iesniegšanu
2021.gada pašvaldību vēlēšanās
___________________________________________________

Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumu iesniegšana tiek noteikta no 1.aprīļa līdz 18.aprīlim
_________________________________________________


Kandidāti savus pieteikumus var iesniegt Jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada domēs, to noteiktā darba laikā, ar norādi “Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijai”

Grobiņas novada domē,  Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas nov.
Priekules novada domē, Saules iela 1, Priekule, Priekules nov.
Durbes novada domē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov.
Pāvilostas novada domē, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov.
Aizputes novada domē, Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes nov.
Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas nov.
Rucavas novada domē, Pagasta māja, Rucava, Rucavas nov.
Vaiņodes novada domē, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes nov.
___________________________________________________

Pieteikuma veidlapa pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā:
https://www.cvk.lv/lv/tiesibu-akti/veidlapas
__________________________________________________

Tālruņi saziņai:
Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Dace ZUKULE, Tālr. 29226758
Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas sekretāre Sanita FRĪDMANE, Tālr. 29160023
E-pasts velesanukomisija@dkn.lv

Author: Rolands Mozrims