Pieteikšanās darbam vēlēšanu iecirknī

Vaiņodes novada vēlēšanu komisija izsludina Vaiņodes novada Embūtes vēlēšanu iecirkņa (Nr. 585) komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos 2019. gada 25. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

   Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju “ Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija” (apstiprināta ar 2013. gada 25. janvāra lēmumu Nr. 4):

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  1. reģistrētām partijām vai partiju apvienībām;
  2. vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji;
  3. attiecīgās republikas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  1. kurš prot latviešu valodu;
  2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  3. kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
  5.  kurš nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis.

   Kandidātu pieteikumus (veidlapas pieejamas mājas lapā – www.cvk.lv) lūdzu iesniegt Embūtes pagasta pārvaldē vai Vaiņodes novada domē (sekretāram, kasierei) līdz 2019. gada 10. aprīlim.

Vaiņodes novada vēlēšanu komisija

Author: Armands Radzuška