Pirmo reizi Vītolu fonda vēsturē administrētās stipendijas saņem 704 studenti no visas Latvijas

Pateicoties 203 ziedotājiem no Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas, Zviedrijas, Vācijas, Dānijas, Ēģiptes, Izraēlas un Latvijas, jaunajā mācību gadā Vītolu fonds administrēs un izmaksās 704 stipendijas. Ar ziedotāju atbalstu studijas uzsāks 282 pirmkursnieki, bet 422 esošie stipendiāti studijas turpinās. Šajā mācību gadā fonds izmaksās vairāk kā 1 200 000 EUR.

Vītolu fonds sadarbojas ar 30 uzņēmumiem, 7 fondiem, 27 organizācijām un korporācijām, 107 privātpersonām, un dibinātas 32 testamentāro novēlējumu stipendijas. Īpašā Draugu stipendija – pateicoties bijušo stipendiātu un citu labvēļu ziedojumiem – atbalstīs 16 jaunos studentus. Stipendiju lielumu nosaka ziedotājs, un tās ir sākot no 1500 EUR līdz 6000 EUR.

No Liepājas šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 34 jaunieši: Elza Amanda Šuvājeva, Madara Grindule, Viktorija Rače un Rihards Pēteris Ročāns (Gunāra Šterna piemiņas stipendija), Kitija Struka un Ieva Šillere (Gunāra Šūbiņa piemiņas stipendija), Linda Roze (Tālivalža Buša un Margrietas Bušas stipendija), Nadīna Alksnīte (Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija), Edijs Matīss (SIA “Kurekss” stipendija), Džūlija Kurčatova (Zvejnieku ģimenes stipendija), Laine Freimane (In Memoriam Gaida Rīsbergs stipendija), Edvīns Vilde (ERGO stipendija),  Dana Gorina (SEB stipendija), Tomass Ernests Ansons, Sabīne Girgensone, Madara Samanta Kreislere un Laura Ozoliņa (Alfrēda un Sarmītes S.Gravu ģimenes stipendija), Elīna Prokopenko un Edgars Pankratovs (Andra Kļaviņa stipendija), Ivars Liparts (A/S “Latvijas kuģniecība” stipendija), Gints Akšelis, Mariona Tamsone un Estere Urbančika (Aleksandra un Austras Circeņu piemiņas stipendija), Dans Jurķis (Valdemāra Ruļļa piemiņas stipendija), Toms Mārtiņš Smilga (Annas Māras Hrgetič stipendija), Linda Dudina (Jura Vītola R. Piemiņas stipendija), Katrīna Annija Ročāne (Saginavas Latviešu kluba stipendija), Kārlis Dāvids Liepnieks-Liepiņš (Alfrēda un Ludmilas Raisteru piemiņas stipendija), Amanda Razma (Jāņa Arvīda Bungs un Metas Kalniņas-Bungs piemiņas stipendija), Renāte Ķeire (Dr.Emīla Osis un Daces Muriks-Osis stipendija), Ģirts Splīte (Intas Ķirses stipendija), Agneta Ormane (Evarista un Mārītes Bērziņu piemiņas stipendija), Elvīra Liepiņa (Edgara Poļanska stipendija), Anna Sergijenko (Arnolda un Ilgas Matildes Vasarāju piemiņas stipendija).

No Grobiņas novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 5 jaunieši: Sendija Kleinberga (Vijas Staugas piemiņas stipendija), Amanda Bauže (Alfrēda un Sarmītes S.Gravu ģimenes stipendija), Alise Bauže (Miķeļa un Ievas Gravu piemiņas stipendija), Marģers Liepiņš (Egona un Ritas Kaimiņu stipendija), Kārlis Rudenko (Edmunda Baumaņa piemiņas stipendija).

No Nīcas novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 4 jaunieši: Renāte Diķe (Draugu stipendija), Emīls Jansons (Emmas A.Kampes piemiņas stipendija), Oskars Štāls (Sarmītes Andersones stipendija), Dagmāra Lapiņa (Tania S.Sweet piemiņas stipendija).

No Aizputes novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 10 jaunieši: Ketija Pujāte un Santa Zemture (Gunāra Šterna piemiņas stipendija), Klāvs Reinis Ozols (Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija), Kristīne Ernestsone (Zvejnieku ģimenes stipendija), Ieva Ozola (SEB stipendija), Helga Gansone (Draugu stipendija), Krista Petrēvica (In Memoriam Gaida Rīsbergs stipendija), Elīna Juska (Egona un Ritas Kaimiņu stipendija), Agnita Ziemele (Viļa un Carolinas Vītolu stipendija), Elza Ozola (Metas un Jāņa Ūdru piemiņas stipendija).

No Durbes novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 2 jaunieši: Monna Terēze Vītola (Māmulītes stipendija), Renāte Feldmane (Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija).

No Pāvilostas novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 6 jaunieši: Ivo Jaunzems, Annemarija Savarina un Maiga Uzare (Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija), Kate Štokmane (Ginta Stīpnieka piemiņas stipendija), Kristaps Klaks (Neal F.Jordan stipendija), Elvis Vīgants (Jaunsardzes fonda stipendija).

No Priekules novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 5 jaunieši: Sintija Bieriņa (Gunāra Šterna piemiņas stipendija), Elizabete Cukura (SEB stipendija), Kristiāna Auzniece (“Saules Aptiekas” stipendija), Alīna Ešenvalde (Ernas Bertas Meijas Gurķis piemiņas stipendija), Evita Melluma (Aivara Andersona ģimenes stipendija).

No Vaiņodes novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 6 jaunieši: Jānis Dambergs (“Daugavas vanagu” Toronto nodaļas stipendija), Santa Taujēna (Ernas Bertas Meijas Gurķis piemiņas stipendija), Elina Eihlere (Alfrēda un Sarmītes S.Gravu ģimenes stipendija), Dana Tihomirova un Sintija Plāse (Draugu stipendija), Loreta Braže (Jāņa Komsāra piemiņas stipendija).

Fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās. Pieteikšanās nākamā mācību gada stipendijām no 2019. gada 15. janvāra līdz 1. martam. Paldies visiem ziedotājiem par ieguldījumu Latvijas jauniešu izglītībā!

Vītolu fonds

www.vitolufonds.lv

 

Author: Armands Radzuška