Precizētas augļu koku un ogulāju pavairojamā materiāla veselības prasības, ka arī prasības etiķešu un augu pasu lietošanai

Otrdien, 31. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2017. gada 7. februāra noteikumos  Nr. 76 “Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi”. Izmaiņas veiktas, ņemot vērā Eiropas Komisijas direktīvu noteiktās  pavairojamā materiāla veselības prasības un prasības etiķešu lietošanai. 

Noteikumu grozījumos, atbilstoši direktīvas prasībām precizēti  ES reglamentētie nekarantīnas organismi un nosacījumi to klātbūtnei augļu koku un ogulāju pavairojamajā materiālā.    Tirdzniecībai paredzētam pavairošanas materiālam pēc vizuālās apskates turpmāk būs  jābūt brīvam no visiem attiecīgajām ģintīm un sugām raksturīgajiem kaitīgajiem organismiem, kas noteikti noteikumos. Līdz ar to no noteikumiem tiek svītroti līdzšinējie spēkā esošie kaitīgo organismu pieļaujamie līmeņi.

Mātesaugiem un pavairošanas materiālam audzēšanas vietā varēs būt  konkrētu kaitīgo organismu simptomi, ja vien attiecīgajam materiālam ir piemēroti attiecīgi pasākumi – materiāla aizvākšana no cita tās pašas kategorijas materiāla apkārtnes vai izraušana un materiāla iznīcināšana.

Grozījumi paredz, ka turpmāk augu pasēm un etiķetēm nebūs noteikts derīguma termiņš. Līdz šim tas bija divi gadi, bet, tā kā Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) tiek mainīta karantīnas uzraudzības sistēma un tieši piemērojamajās regulās šis termiņš augu pasēm nav noteikts, kā arī tirdzniecības direktīvās etiķešu derīguma termiņš nav noteikts, tad turpmāk augu pases un etiķetes derīguma termiņš netiks noteikts.

Tiek pagarināts iesnieguma iesniegšanas termiņš dienestā pavairošanas materiāla pārbaudēm līdz 30. aprīlim.

Noteikta prasība, ka materiālam, kurš ievests no citām dalībvalstīm, uzskaites žurnālā ir jānorāda arī augu pases numurs un, ja iespējams, izsekojamības kods (iepriekš – partijas numurs). Uzskaites žurnāls turpmāk varēs būt papīra vai elektroniskā formā. Ja pavaddokumentos piegādātājs par materiālu varēs uzrādīt dienesta inspektoram informāciju, kas noteikta noteikumos, atsevišķs žurnāls nebūs jākārto.

Noteikumu grozījumos arī noteikts, ka standarta materiālam jāizmanto dzeltena etiķete, ja to piestiprina pie materiāla, savukārt, ja etiķete netiek piestiprināta pie materiāla, tad var izmantot jebkādas krāsas etiķeti,   dodot to līdzi  materiālam tirdzniecības brīdī. Normai ir noteikts pārejas periods, kas paredz, ka standarta materiālu, pie kura etiķete ir piestiprināta līdz 2020. gada 1. aprīlim, ar tādas pašas krāsas etiķeti varēs tirgot līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet tikai Latvijas teritorijā.

Sākot no 2020. gada 1. aprīļa, pie standarta materiāla varēs piestiprināt tikai dzeltenas krāsas etiķetes, savukārt, ja etiķete pie materiāla netiks piestiprināta, tad tās krāsa nav noteikta.

Ir paredzēts pārejas periods jau marķētajam pavairošanas materiālam. Līdz 2021. gada 1. novembrim Latvijas teritorijā varēs tirgot standarta materiālu ar augu pasi, kurā ir iekļauta etiķetes informācija, ja tā materiālam ir pievienota līdz 2019. gada 14. decembrim. Pirms direktīvas stāšanās spēkā  standarta materiāla etiķetes krāsa nebija noteikta. 

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 76 “Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.

_____________________________

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070, mob.: 26534104; e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Author: Armands Radzuška