Prieka vēsts

Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās

un dzemdēsi dēlu un sauksi viņa vārdu:

Jēzus.                     (Lūka 1;31)

 

Cilvēks šajā pasaulē priecājās par daudz un dažādām lietām. Bet šis prieks parasti nav īpaši ilgs. Cilvēks nododas saviem ikdienas pienākumiem un darbiem, un atmiņas par priecīgo mirkli pamazām izbalē un gaist. Ziemsvētki parasti saistās ar prieku; tas var būt tikšanās prieks, kad radi un draugi sanāk kopā, tās var būt jaukas atmiņas no bērnības, vai kāds cits priecīgs notikums. Bet tas ir tas prieks, ko mēs paši radam un, ja mums neizdodas to radīt, tad uzskatam, ka svētki izgāzušies un šogad nav piepildījuši uz tiem liktās cerības. Tāpēc šis skaistais, priecīgais laiks daudziem ir arī vilšanās laiks un mūsdienās ir daudzi cilvēki, kuriem Ziemsvētki nepatīk.

Bet ir arī cits prieks, tas īpašais Ziemsvētku prieks, ko nevar cilvēks pats radīt, to var saņemt kā dāvanu. Tas ir prieks, ko dāvā Dievs pats. Tas ir prieks, kas rodas no izlīguma, prieks, kuram seko miers. Jo Dievs ir devis zīmi – bērnu autiņos ietītu, silē guļošu. Ādams sacēlās pret Dievu un paslēpās dārzā no Dieva dusmām. Dievs nāk pie  Ādama pēcnācējiem kā zīdainis, kā bērns šūpulī, aicinot dumpiniekus iznākt no savas slēptuves, pārstāt baidīties un nākt pie šūpuļa, lai saņemtu izlīgumu un piedošanu.  Grēciniekam vairs nav jāvairās un jāslēpjas, viņš var nākt ar saviem grēkiem Dieva priekšā grēksūdzē un Jēzus vārdā saņemt piedošanu. Jo bērns jau nepaliek šūpulī. Viņš izaug par vīru, kurš paveic šo izlīgumu, kurš samaksā šo lielo cenu par izlīgumu krusta nāvi. Caur šūpuli, krustu un atvērto kapu Dievs ir sagatavojis cilvēkam ceļu uz savu valstību, atvēris debesu vārtus, kur grēcīgais tiek ietērpts taisnībā un mirstīgais apvelk nemirstību. Tas arī ir tā īpašā Ziemsvētku prieka pamats, kurš nevar tikt izkustināts vai atņemts.

 

 

Bātes – Vaiņodes ev.-lut. draudzes mācītājs Kārlis Puķītis

 

Dievkalpojumi

Bātes – Vaiņodes ev-lut draudzē:

Kristus dzimšanas svētvakars 24.12 pl. 15.00
Pirmie Ziemassvētki 25.12. pl. 13.00

 

 

Embūtes ev-lut draudzē:

Ziemassvētku dievkalpojums 25.12. plkst. 15.00

Author: Armands Radzuška