Projekts “Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām”

Vaiņodes novada dome realizē projektu “Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām”. Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF). Sadarbības iestāde- Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.  Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu un radīto darba vietu skaitu, atjaunojot uzņēmējdarbībai nepieciešamo Vaiņodes dzelzceļa stacijas ēku. Vaiņodes pašvaldībā plānotais dzelzceļa ēkas atjaunošanas projekts ir svarīgs priekšnoteikums konkrētās teritorijas ekonomiskās attīstības nodrošināšanai.

Projekta ietvaros plānots veikt Vaiņodes Dzelzceļa stacijas ēkas fasādes atjaunošanu un iekštelpu remontu, elektroinstalācijas izbūvi, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanu, iekšējā ūdensvada un kanalizācijas izbūvi, kā arī ārējo kanalizācijas tīklu izbūvi un pieslēguma veikšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 345 433.38 euro, no kuriem pašvaldības finansējums ir 94 741.67 euro, (27.4269% no projekta attiecināmajām izmaksām)

Projekta plānotie iznākuma rādītāji ir 3 komersantu izveidotas 8 jaunas darba vietas, piesaistītas nefinanšu investīcijas 114 000 EUR.  (pašu uzņēmēju ieguldījums).

Pašvaldība plāno atjaunotās Dzelzceļa ēkas  telpas iznomāt komersantiem, tos  nosakot atklātā izsolē.

Author: Armands Radzuška