Sākusies balsošana par Latvijas ainavu dārgumiem.

Akcijas “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” pirmais posms ir noslēdzies un no 928 saņemtajiem pieteikumiem ainavu ekspertu padome kopā ar plānošanas reģioniem ir izvērtējusi visas pieteiktās ainavas, kā rezultātā sabiedrības vērtējumam izvirzītas 243 Latvijas ainavas, no kurām Kurzemi pārstāv arī 4 Vaiņodes novada ainavas.

Visas Latvijas ainavu dārgumiem pieteiktās ainavas ir izvērtētas, ņemot vērā to vizuālo vērtību un nozīmi Latvijas vēsturē. Informācija par 243ainavām, kas tiek izvirzītas turpmākam sabiedrības vērtējumam, ir ievietota tīmekļvietnē www.ainavudargumi.lv/. Turpmāko mēnešu laikā no tām ir jāatlasa 50 nozīmīgākās Latvijas ainavas, par kurām Latvijas Nacionālās bibliotēkas ainavu dārgumu krātuvē tiks apkopota papildus informācija un gatavota izstāde.

Lai atlasītu 50 nozīmīgākās ainavas, ikviens ir aicināts paust savu viedokli tīmekļvietnē www.ainavudargumi.lv/ no 15.augusta līdz 15.oktobrim! Izvēloties sev nozīmīgākās ainavas, jāņem vērā, ka:
– katra persona ir aicināta savu viedokli paust vienu reizi;
– sev nozīmīgās ainavas var izvēlēties gan no viena reģiona ainavām, gan arī no visiem pieciem reģioniem;
– no katra reģiona jāizvēlas ne vairāk kā 10 ainavas (gadījumos, kad kādā plānošanas reģionā tiks izvēlētas vairāk kā 10 ainavas, par to tiks parādīts paziņojums);
– konsultācijas par balsošanu ir pieejamas publiskajās bibliotēkās un pie vietnē www.ainavudargumi.lv norādītajām kontaktpersonām.

Vienlaikus ar balsošanu visus 243 ainavu dārgumus atbilstoši savas nozares specifikai vērtēs Ainavu ekspertu padomē pārstāvētās institūcijas un organizācijas. Savukārt plānošanas reģioni apkopos sabiedrības un Ainavu ekspertu padomes vērtējumus. Paredzams, ka kopīgais vērtējums par katra reģiona nozīmīgākajiem 10 ainavu dārgumiem būs zināms novembra vidū.

2017. gada nogalē un 2018. gada sākumā par 50 nozīmīgākajām ainavām tiks apkopota papildus informācija, lai atspoguļotu ainavas mainību vairāku desmitu gadu griezumā – gan vēsturisku fotogrāfiju, gan atmiņu stāstu veidā. Savukārt Latvijas jubilejas gadā šie ainavu dārgumi tiks iemūžināti, pieaicinot profesionālus fotogrāfus. Katrā reģionā notiks izstāde un diskusija, kurās runās par to, kādu Latviju vēlamies redzēt nākamajās simtgadēs un kas jādara, lai vēlamo mērķi sasniegtu.

Akcijā aicināti iesaistīties Vaiņodes novada iedzīvotāji un viesi, atdodot savu balsi, Jūsuprāt, izcilākajiem Latvijas ainavu dārgumiem.

Ilze Strēle
Vaiņodes novada tūrisma speciāliste.

Author: Mārtiņš Fricsons