Seminārs meža īpašniekiem „Gaidāmais Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem”, Vaiņodes k/n 30.septembrī. plkst.10.00

INFO MEŽA ĪPAŠNIEKIEM !

Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem „Gaidāmais Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem”
Kur – Vaiņodes k/namā
Kad – 30.septembrī, sākums plkst. 10.00

 10.00 – 10.15
ES struktūrfondu atbalsts – būtiska palīdzība īpašniekiem meža kvalitātes uzlabošanai. LLKIC Meža konsultāciju pakalpojumu centra Dienvidkurzemes nod. vadītāja vietniece Alda Velvere

10.15– 12.15
Plānotie atbalsta pasākumi meža jomā šajā ES plānošanas periodā. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi. LLKIC Meža konsultāciju pakalpojumu centra Dienvidkurzemes nod. vadītāja vietniece Alda Velvere

12.15- 12.30
Diskusijas, atbildes uz jautājumiem. LLKIC Meža konsultāciju pakalpojumu centra Dienvidkurzemes nod. vadītāja vietniece Alda Velvere

12.30 – 13.30
Atskats uz iepriekšējo atbalsta periodu. Pozitīvā pieredze un pieļautās kļūdas. VMD pieeja jauno atbalsta pasākumu atbilstības novērtēšanā. Pārstāvis no VMD Dienvidkurzemes virsmežniecības

13.30 – 14.00
Praktiski ieteikumi, īstenojot pasākumus audžu nomaiņai un neizmantojamo zemju apmežošanai. LLKIC Meža konsultāciju pakalpojumu centra Dienvidkurzemes nod. vadītāja vietniece Alda Velvere

Kontaktinformācija: MKPC Dienvidkurzemes nod. vad.v.Alda Velvere, t.20222041
Sagatavoja: LLKC Vaiņodes novada lauku attīstības speciāliste I. Freiberga, t. 29196937

Author: Armands Radzuška