SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas birojs rīko maksas apmācības AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOTĀJIEM

  1. Apmācības Augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja apliecības iegūšanai no jauna (apmācības “Augu aizsardzības līdzekļu pareiza, precīza un ekonomiska lietošana”) Liepājā. Plānotās apmācību dienas– 2019. gadā 18., 19., 26. un 27. februāris.*
  • AAL apliecības pagarināšanas (zināšanu atjaunošanas) apmācības Grobiņā – 2019. gada 4. martā.
  • AAL lietošanas operatora apmācības – datums būs noteikts, tikko tiks savākts mācībām nepieciešamais dalībnieku skaits.

Papildus informācija un pieteikšanās:

  • Aiva Kasparoviča (tālr.:  26263682, e-pasts: aiva.kasparovica@llkc.lv) vai
  • Aleksejs Kačanovs (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs
    @llkc.lv)

______

* Apmācības notiek LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Author: Armands Radzuška