Sirsnīgs sveiciens visiem skolotājiem Skolotāju dienā!

Un Tevi jaunas, modras acis vēro, –
Tām nedrīkst melot, nedrīkst slēpt neko,
Ar Tavu dzīvi daudzas dzīves mēro,
No Tevis ņem, bet devējs bagāts top.

 

Vēlam neizsīkstošu enerģiju mācību darbā un patiesu  gandarījumu par izglītojamo sasniegumiem!

Author: Armands Radzuška