Skolēni var pieteikties darbam vasarā

Skolēni no Vaiņodes novada, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs un ir sasnieguši 15 gadu vecumu, var līdz 2.jūnijam sūtīt pieteikumus (vārds, uzvārds, epasts, tālruņa numurs, un mēnesis, kurā grib strādāt – jūlijs vai augusts) uz dome@vainode.lv .

Author: Armands Radzuška