Skolotāju konference

„.. atvērt sirdi, prātu un ielūkoties sevī…” pirms jaunā mācību gada sākuma tradicionālajā pedagogu konferencē tika aicināti Vaiņodes novada skolotāji.

aktualitātes izglītībā 2016./2017. mācību gadā, izglītības iestāžu vadītāji runāja par aktualitātēm izglītībā 2016./2017. mācību gadā, par aizvadītajā mācību gadā padarīto un veicamo šogad.

Vaiņodes vidusskolas direktors Zigmunds Mickus novērtēja novada domes rasto iespēju skolas ēkas remontdarbiem – pilnībā renovēta ēdamzāle, veikts abu kāpņu telpu kosmētiskais remonts, pašu spēkiem atjaunotas 4 klašu telpas, nomainītas mēbeles, tiek iekārtots psihologa kabinets.

Sākumskolas audzēkņus skolas pagalmā iepriecinās jaunais rotaļu laukums, kurš ierīkots ar ZZS atbalstu, mācību stundām ārpus klases telpām top arī „zaļā klase”, un sākumskolas klašu skolēnu mācībām tiks iegādāta interaktīvā tāfele.

Zigmunds Mickus novēlēja izturību visiem skolotājiem, būt pussoli priekšā notikumiem izglītībā un izmantot skolu autonomijas iespējas, ar netradicionālām metodēm dažādot un padarīt skolēniem interesantāku mācīšanos.

Vaiņodes internātpamatskolas direktors Reinis Ulberts informēja par sarunām ar Izglītības ministrijas atbildīgajiem ierēdņiem par internātskolu problēmu risināšanu. Direktoru uztrauc, ka izglītības reformas apstākļos skolēns no prioritātes kļuvis par naudas piesaistīšanas objektu. Atzīmēja Pašvaldību savienības atbalstu un savu kolēģu – Kandavas un Mālpils internātpamatskolu direktoru – kopējo problēmas risinājuma „uzturēšanu”.

Miranda Ulberte, Vaiņodes mūzikas skolas direktore, ir iepriecināta, ka „atrodas” arvien vairāk dziedātgribošu bērnu, kuri turpinās darboties bērnu vokālā studijā un veiksmīgi startēs dažādos konkursos un iepriecinās mūs. Strādās arī abas mākslas skolotājas un mācīs jaunos māksliniekus zīmēt un gleznot. Viņa ir gandarīta, ka Vaiņodes vidusskolas un Mūzikas skolas absolvents Toms Bokums „pieņēmis izaicinājumu” mācīt ģitārspēli profesionālās ievirzes izglītības programmā. Mūzikas skolas direktore pateicās Vaiņodes novada domei par renovēto skolas foajē un 2. stāva gaiteņiem.

Vaiņodes PII „Zīlīte” vadītāja Irina Jonuša ir pārliecināta, ka pašlaik izglītības darbā tik mainīgajā situācijā bērnudārzā darbs turpināsies, jo šajā gadā Vaiņodes novadā reģistrēti jau 26 jaundzimušie (pagājušajā gadā kopā – 15) un ka „Zīlītē” veiksmīgi atrastas skolotāju – jauno māmiņu – aizvietotājas.

Tika apsveikti skolotāji darba jubilejās un Vaiņodes vidusskolas skolotāja Sabīne Brante, kura reizē ar saviem audzēkņiem pirmo reizi sāks skolas gadu 1. klasē. Vaiņodes internātpamatskolā matemātiku mācīs Mārīte Laugale.

Konferences otrajā daļā radio režisore Diāna Bērza aicināja skolotājus savādāk paskatīties uz laiku, kurā dzīvojam, vietu, kurā esam, un pārliecināt sevi, ka varam būt laimīgi, jo svarīgi ir, cik daudz piepildām savu laiku ar to, kas mūs iepriecina, kā mēs paskatāmies uz lietām.

To pašu, tikai mūzikas valodā, skolotājiem apliecināja saksofona virtuozs Edgars Jānis Kārkliņš, Mārtiņš Zālīte, kurš oboju nomainījis pret ģitāru un ģitārists Aleksandrs Krasavins. Mūziķi lika aizmirst par laika ritējumu, un nepilna stunda pagāja nemanot.

Bet jaunajā mācību gadā lai piepildās Diānas Bērzas novēlējums:

„Uzdod ik rītu sev jautājumu: „Kas man šodien traucē būt laimīgam?”

Un Tu redzēsi, ka neviens ikdienišķs iemesls nesniedzas līdz šī jautājuma būtībai…

Vienīgā reālā atbilde ir: „ NEKAS! Man šodien NEKAS netraucē būt laimīgam!””

Author: Armands Radzuška