Šokolāde, čipsi, ziepes un piparmētras.

Jau 3. gadu 11. klases skolēniem (šogad 23. februārī), beidzot mācīties ekonomiku, skolotāja Iveta Mame organizē mācību ekskursiju jeb mācību stundu ārpus skolas sola. Šajā mācību gadā ekonomikas priekšmeta apguve tika apvienota ar citos mācību priekšmetos apgūstamo. Kopā ar ķīmijas, bioloģijas un veselības mācības skolotāju Āriju Čerņavsku skolēniem tika izveidota darba lapa par dažādiem jautājumiem ekonomikā, ķīmijā, fizikā, veselības mācībā, lai šādai izbraukuma stundai būtu arī atgriezeniskā saite.

Skolēni pirms brauciena izlozēja, kurā grupā strādās ekskursijas laikā un par vienu no trim apskatītajiem uzņēmumiem veidos prezentāciju, iekļaujot atbildes par uzņēmējdarbības formu, reklāmu, izejvielu ieguvi, pārstrādi un ietekmi uz vidi.

Ekskursija sākās saldumu ražotāja “Laima” muzejā, kur skolēni noklausījās ļoti interesantu stāstījumu par uzņēmuma vēsturi, šokolādes “ceļu” Latvijā, par uzņēmuma darbību šobrīd. Bija iespēja pacienāties ar konfektēm, iedzert gardu šokolādi, fotografēties, filmēties un pagatavot šokolādi, ko aizvest mājiniekiem.

Brauciens turpinājās uz Ādažiem – uz čipsu rūpnīcu. Kad bija apskatījta kartupeļu glabātuve un noskaidrotas kartupeļu šķirņu īpatnības, galvenajā ēkā lektore izstāstīja par kartupeļu uzturvērtību un dažādiem čipsu un sāļo uzkodu pagatavošanas noslēpumiem, kuri ikdienā nav zināmi. Skolēni tika īpaši paslavēti par labām un ļoti labām zināšanām, jo varēja atbildēt uz specifiskiem jautājumiem. Pēc lekcijas bija iespēja pašiem gatavot dažādu garšu čipsus. Dāvanā katrs saņēma aproci un arī čipsus. Un kur vēl trakā čipsu degustācija (kad visus čipšus vairs nevar nogaršot ….)!

Ekskursija beidzās Vilcē zemnieku saimniecībā “Terēņi”, kuras saimniece Lolita Duge, individuālā komersante, īstenojusi sapni par savu biznesu. Viņa audzē piparmētras (šobrīd 23 šķirnes), tās dažādi pārstrādā un labprāt uzņem viesus. Te skolēni mācījās gatavot ziepes, dzēra piparmētru tējas un kopā ar audzinātāju Elitu Ozolu novērtēja lieliski un interesanti pavadīto mācību dienu.

Liels paldies skolas direktoram Zigmundam Mickus, kurš šādu ieceri atbalsta un rada iespēju aizbraukt ekskursijā.

Author: Armands Radzuška