Speciālā ugunsdzēsības automobīļa iegāde

Vaiņodes novada dome par uzvarētāju konkursā “Speciālā ugunsdzēsības automobīļa iegāde” (VND-2009/1) Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta ietvaros, ir atzinusi un tiesības slēgt līgumu piešķir SAS “Iskada”, juridiskās personas kods 2260 77340, Lentvario 3, Viļņa,Lietuva.
Pretendenta līgumcena 73126.45 LVL bez PVN.

Ievietošanas datums: 13.10.2009..

Author: Mārtiņš