Tradicionālie Vecgada pasākumi Vaiņodes novadā

28.decembris

plkst 16.00 Augustē
Edgars Pujāts
Amatierteātris “Kuratieši”
Bērnu popgrupas “Rakari”, “Ūbelītes”

plkst 19.00 Vībiņos
Edgars Pujāts
Amatierteātris “Kuratieši”
Bērnu popgrupas “Rakari”, “Ūbelītes”
Kalnu kapella

 

29.decembris

plkst 18.00 Vaiņodē
Amatierteātris “Kuratieši”
Bērnu popgrupas “Rakari”, “Ūbelītes”
Tradīciju ansamblis
Saldus akordeonisti
plkst 21.00 – salūts

Visās pasākumu vietās tiks dalīti novada kalendāri un
Vaiņodes novada domes piešķirtie sociālie pabalsti

 

Vecgada_afisha

Author: Armands Radzuška