Turpinās uzņemšana Vaiņodes vidusskolas 10. klasē

Skola piedāvā:

 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,
 • daudzveidīgu interešu izglītību, darbojoties

– korī,
– tautas deju kolektīvā,
– skatuves runas nodarbībās,
– debašu organizācijā „Quo Tu domā?” (8. – 12. klases skolēniem)

 • Liepājas rajona Sporta skolas handbola treniņgrupās zēniem un meitenēm, futbola treniņgrupās
 • iespēju iegūt auto vadītāja B kategorijas tiesības

 

Vidusskolēniem tiek piedāvāti izvēles priekšmeti – padziļināti pēc skolēnu interesēm:

 • mājsaimniecība meitenēm un zēniem
 • ģeogrāfija
 • veselības mācība
 • trešā svešvaloda (vācu)
 • ekonomika
 • jaunsardzes nodarbības, kurās apgūst militārās zināšanas, izdzīvošanas mākslu, topogrāfiju, dzīvošanu nometnēs. Notiek pārgājieni, ekskursijas, u. c. Beidzot vidusskolu, skolēni iegūst jaunsargu 4. līmeņa sertifikātu, kas dod priekšrocības, stājoties  Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā,  dienestā NBS.

 

 • Skola aicina mācīties eksternus – 10., 11., 12. klasē (pašizglītības ceļā sagatavoties vidējās izglītības iegūšanai)
 • Skolēniem no tālākajām vietām tiek nodrošināts transports
 • Mācību laikā iespēja dzīvot Vaiņodē.

Skatīt vairāk skolas mājas lapā  www.vvskola.lv

Author: Armands Radzuška