Turpmāk varēs sertificēt arī velna auzas sēklu

Valdība otrdien, 4. decembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos.

 

Noteikumi ir papildināti ar jaunu labības sugu, ko zemnieki Latvijā pēdējos gados ir sākuši audzēt: velna auzu (Avena strigosa Schreb.). Tā kā sēklaudzētāji vēlas velna auzas sēklas sertificēt, noteikumi reglamentēs prasības arī šīs labības sugas sēklaudzēšanai.

 

Līdz šim sēklu sertifikātā tika norādīts sēklu sertifikāta derīguma termiņš, taču svarīgāka par sēklu sertifikāta derīguma termiņu ir tirdzniecībā esošās sēklu partijas kvalitāte. Ja sēklas netiek atbilstoši uzglabātas, tās kvalitāti var zaudēt, kaut arī sertifikāts joprojām ir derīgs. Tāpēc no noteikumiem ir svītrota prasība par sēklu sertifikāta derīguma termiņa norādīšanu.

 

Savukārt, lai nodrošinātu to, ka sēklu kvalitāte atbilst pavaddokumentos norādītajai, noteikumi nosaka tirdzniecībai paredzētām sēklām veikt atkārtotu kvalitātes pārbaudi pēc tam, kad ir pagājis noteiktais sēklu uzglabāšanas termiņš, ņemot vērā arī sēklu uzglabāšanas ilgumu, mitrumu un iespējamo kaitēkļu invāziju uzglabāšanas laikā. Ja sēklu paraugā tiek konstatēts palielināts mitruma daudzums vai dzīvu kaitēkļu invāzija, tad šī informācija jānorāda uz oficiālās sēklu iesaiņojuma etiķetes vai uz uzlīmes, kas izsniegta sēklu etiķetei.

 

Noteikumi papildināti ar prasību sēklaudzētājam nodrošināt sēklu parauga noņemšanai piemērotus apstākļus – gaišu telpu un tīru darba virsmu, lai netiktu ietekmēta sēklu parauga atbilstība sēklu partijai.

 

Noteikumos veikti arī vairāki redakcionāli precizējumi, kā arī ietveras prasības par fizisko personu datu aizsardzību.

 

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 “Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

______________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: +371 67027498

e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv

tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

Author: Armands Radzuška