Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām.

Ir pabeigti būvdarbi projekta  “Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām”, kuru līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF). Sadarbības iestāde- Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. 

Telpu un fasādes vienkāršoto atjaunošanu veica SIA “Skorpions VS”, bet ūdensvada un kanalizācijas tīklu iekšējo izbūvi un kanalizācijas tīkla ārējo izbūvi veica SIA “Grobiņas SPMK”.

Ēkā ir ierīkota jauna elektroinstalācija ar 3 fāzu pieslēgumu, ierīkotas arī automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas.

Nākamais solis projekta realizācijā ir atklātas izsoles rīkošana uzņēmējiem par telpu nomu, jo projekta plānotie iznākuma rādītāji ir 3 komersantu izveidotas 8 jaunas darba vietas, piesaistītas nefinanšu investīcijas 114 000 EUR.  (pašu uzņēmēju ieguldījums).

Author: Armands Radzuška