Vaiņodes komunālā nodaļa informē par pieņemtiem jauniem, pakalpojumu izcenojumiem.

Dzeramais ūdens 1 m3 – EUR 0,807 plus PVN (EUR 0,98)

Kanalizācija 1 m3 – EUR 0,673 plus PVN          (EUR 0,81)

Asenizācijas pakalpojums 5 m3 ar mucu – EUR 12,577 plus PVN (EUR 15,22)

Izcenojumi stājas spēkā ar 01.03.2018

Jaunie maksas pakalpojumu izcenojumi  pieņemti Vaiņodes novada domes sēdē 2017. gada 30. novembrī protokolā NR. 8; 24p

Author: Armands Radzuška