Vaiņodes komunālajā nodaļā var iegādāties SIA „Eko Kurzeme” 200 l atkritumu maisus

EkoKurzeme-baners

Vaiņodes komunālajā nodaļā
Vaiņodē, Brīvības ielā 17 (Pasta ēkā)
var iegādāties SIA „Eko Kurzeme” 200 l atkritumu maisus.

Viena maisa cena:  4.31 EUR

Eko Kurzeme kā vienu no risinājumiem papildus sadzīves atkritumu apjomam piedāvā sadzīves atkritumu maisus.

Sadzīves atkritumu maiss ir polietilēna maiss ar 200 l ietilpību. Uz maisa ir uzdrukāts SIA „Eko Kurzeme” logo. Maisa cena ir iekļautas gan atkritumu savākšanas gan noglabāšanas izmaksas. Kad maiss ir pilns, novietojiet to pie jebkura SIA „Eko Kurzeme” sadzīves atkritumu konteinera un tas tiks savākts konteinera tukšošanas dienās.

Maisā nedrīkst mest:
akmeņus, celtniecības atkritumus un būvgružus,
azbesta atkritumus,
kokmateriālu zāģēšanas atkritumus, koku zarus,  lapas lapkritī,
medicīniskos un veterināros atkritumus,
sprāgstošus un pašuzliesmojošus atkritumus, toksiskas vielas,
radioaktīvas vielas, dienasgaismas spuldzes, baterijas,
šķidrus atkritumus.

 Vaiņodes komunālā nodaļa.

Author: Armands Radzuška