Vaiņodes mūzikas skolā jauno audzēkņu uzņemšana 2016./2017.m.g. 31.augustā plkst. 18.00

Muz_skola_uznemsana_2016

Cienījamie Vaiņodnieki!

Katru gadu no jauna veram Mūzikas skolas durvis Jaunam mācību gadam un gaidām jaunus audzēkņus.

Bērniem  no 7 gadu vecuma piedāvājam mācīties –
Klavierspēli, Akordeona spēli, Vijoles spēli un apgūt dziedāšanas prasmes  Kora klasē.
Mazliet vecākiem – 8, 9 gadīgiem – Ģitāras spēli, Flautas spēli, Klarnetes spēli un  Saksofona spēli.

Jau 10 gadus veiksmīgi skolā darbojas Bērnu vokālā studija. Darbā ar bērniem no 3 līdz 6 gadu vecumam liela pieredze ir skolotājai Gunitai Riežniecei. Bērniem veidojas koncertu pieredze, ar viņiem strādā gan individuāli, gan grupā. Stabilu vietu mūsu novada koncertu dzīvē ir ieņēmis  konkurss  „Cālis”, kurā vienmēr piedalās mūsu audzēkņi .

Programmā Māksla arī šogad nodarbības vadīs divas skolotājas – Ilze Elizabete Rasa un Inese Pāvila. Pagājušajā gadā no jauna uzsāktā darbība ļoti apmierināja gan bērnus, gan vecākus.  Gaidām gan pirmskolas, gan skolas vecuma bērnus, gan vidusskolas vecuma jauniešus.

Arī šajā vasarā skolotājas Ineses Pāvilas mākslas pulciņa dalībnieki, pateicoties novada domes priekšsēdētāja V. Jansona atbalstam,  piedalās  Mākslas nometnē Ilaiķu pagastā. Kopā ar skolotāju Inesi Pāvilu bērni pavada laiku radošā darbībā  un gūst lielu pieredzi kopējā darbā ar Viļņas mākslas profesoriem un Mākslas akadēmijas studentiem.

Skolotāja Ilze Elizabete Rasa deva iespēju mūsu audzēkņiem piedalīties un gūt pieredzi Liepājā, Mākslas plenērā.

Jaunums, ko vēlamies šajā mācību gadā piedāvāt, ir interešu izglītības programma Kokles spēle. To  vadīs skolotāja Gunita Riežniece.

Cienījamie Vaiņodnieki, izmantojiet visas iespējas, kuras pieejamas mūsu novadā, lai palīdzētu saviem bērniem izaugt gudriem un konkurētspējīgiem pasaulē!

Uz Pirmo tikšanos  ar  esošajiem un jaunajiem interešu izglītības programmas Bērnu vokālā studija un Māksla  audzēkņiem
aicinām 31.augustā pl.18.00. Jūs gaidīs skolotājas Gunita Riežniece, Inese Pāvila un Ilze, Elizabete Rasa.

Jaunu audzēkņu uzņemšana visās programmās notiks 31.augustā pl. 18.00

 Mācību gada sākums 1. septembrī pl. 13.00

Vaiņodes Mūzikas skolas pedagogu vārdā,
direktore – M. Ulberte

Author: Armands Radzuška