Vaiņodes Mūzikas skolas ziņas

Vaiņodes Mūzikas skolas audzēkņiem 2. semestris iesācies ar piedalīšanos konkursos.
Katrā profesionālās ievirzes izglītības programmā reizi 3 gados tiek organizēti Valsts konkursi. Pirmā konkursa kārta notiek skolās. Otro konkursa kārtu organizē Reģionālā mūzikas vidusskola. Trešā, augstākā, konkursa kārta notiek Rīgā.
Šajā mācību gadā Valsts konkurss notiek divās izglītības programmā – Kora klase – Dziedāšana un Klavierspēlē.
Uz II kārtu Dziedāšanā no mūsu skolas tika izvirzītas 4 audzēknes – Daniela Snipe, Elīna Kroņkalna, Leina Freimane un Samanta Sadauska. Meitenes sagatavoja skolotājas Gunita Riežniece, Baiba Leite, Miranda Ulberte
Konkurss notika 25. janvārī Liepājā, Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā, Lielajā dzintarā. Savā grupā Daniela Snipe ieguva 3. vietu, Elīna Kroņkalna 2. vietu, Samanta Sadauska – Atzinību.
Elīna Kroņkalna (skolotāja Gunita Riežniece) tika izvirzīta uz konkursa 3. kārtu Rīgā, kas notiks 14. februārī.
Valsts Konkursam Klavierspēlē no skolas izvirzītas divas audzēknes – Annija Ziņģeniece un Ilona Pečule. Meitenes sagatavoja skolotājas Tatjana Juškina un Inguna Venena.
Meitenes centīgi gatavojas un arī spēlēs Lielajā dzintarā 21. februārī.
Vēlamies piedalīties arī Saldus mūzikas skolas rīkotajos konkursos. Pūšaminstrumentu spēlē piedalīties konkursā gatavojas saksofona spēles audzēkņi Alise Ķempe un Ričards Juzups, skolotāja Ivonna Rozentāle. Vijoles spēles skolotāja Dace Bērzniece konkursam gatavo Patriku Trofimovu.
Piedalīsimies arī vietējos konkursos Grobiņā un Nīcā. Konkursi vairāk saistīti ar jaunradi un kolektīvo muzicēšanu.
Arī Bērnu vokālā studija sasparojusies un skolotāja Gunita Riežniece pieteikusi vecāko grupu konkursam “Pērļu lietus”, kas notiks 25. februārī Liepājā.
Un, protams, pavasarī Vaiņodi pieskandinās “Cāļi”!
Mākslas programmas audzēkņi skolotājas Ineses Pāvilas vadībā nosūtījuši savus darbu uz konkursiem valsts mērogā, kā arī starptautiskam konkursam.
Tā kā maijā esam iecerējuši doties jau trešo reizi koncertbraucienā uz Zviedriju, visiem ir daudz darba un labi mērķi.
Lepojamies ar mūsu audzēkņu sniegumu un priecājamies, ka mēs varam un mums skan!

muzikas skola
Foto – Elīna Kroņkalna un Daniela Snipe – 2.un 3.vieta Valsts konkursā.

Author: Armands Radzuška