“Vaiņodes novada administrācijas ēkas teritorijas labiekārtošanas pirmā un trešā kārta.”

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu “Vaiņodes novada administrācijas ēkas teritorijas labiekārtošanas pirmā un trešā kārta.”
Identifikācijas Nr. VND/2013/3/ELFLA

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹. panta regulējumu.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 11. februārim plkst. 11:00, Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435.
Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tel.: 63464500

30.01.2013..

Author: Mārtiņš