Atjaunots. Vaiņodes novada bāriņtiesa pārtraukusi klientu apkalpošanu klātienē līdz 9 jūnijam.

Klientu apkalpošana tiks nodrošināta elektroniski un telefoniski.

Izņēmuma gadījumā iespējama klientu apkalpošana klātienē, bet tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās. Katrs lūgums un informācija tiks izvērtēta attālināti.

Kontaktinformācija: vainodes.barintiesa@vainode.lv;    T. 29343070

Bāriņtiesa turpinās īstenot savu galveno funkciju – nodrošināt bērna vai rīcībnespējīgu personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Tāpēc laikā, kad ir atcelts mācību process izglītības iestādēs un bērni atrodas mājās, aicinām īpaši rūpēties par viņu drošību un labsajūtu, nekavējoties ziņojot Bāriņtiesai, ja rodas aizdomas, ka tiek apdraudēta bērnu veselība un dzīvība –  darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, bet ārkārtas situācijās ārpus Bāriņtiesas darba laika par bērnu tiesību pārkāpumiem, vardarbības gadījumiem pret bērnu ziņot Valsts policijai pa tālruni 110

Author: Armands Radzuška