Vaiņodes novada čempionāta pludmales volejbolā II. posma rezultāti

28.07. Vībiņu parkā notika Vaiņodes novada čempionāta pludmales volejbolā otrais posms. Uz otro posmu bija ieradušās septiņas komandas.
Otrā posma rezultāti:
1. “Bāta”– 10.p.( Artūrs Bauze, Andris Ziemelis)
2. “Bračkas”– 8. p.( Dāvis Plūme, Oskars Pāvils)
3. “Melnie” – 6. p.(Ričards Gaļickis, Silvis Jansons )
4. “Māsas” – 5. p.
5. “Nezin” – 4. p.
6. “Launums nekad neguļ”– 3. p.
7. “Kaimiņi”– 2. p.
Kopvērtējums pēc diviem posmiem:
1.- 2. Bāta – 18. p.
1.- 2. Bračkas – 18. p.
3. Melnie – 12. p.
4. – 5. Māsas – 9.p.
4. – 5. Nezin – 9.p.
6. – 7. Ļaunums nekad neguļ – 3.p.
6. – 7. Ganības – 3.p.
8. – 9. Kaimiņi – 2.p.
8. – 9. Mazie – 2. p.

Author: Armands Radzuška