Vaiņodes novada dome aicina iesniegt pieteikumus pašvaldības projektu konkursam “Darīsim paši 2017”.

Ar 2017. gada 1. martu tiek izsludināts nu jau gadskārtējais pašvaldības projektu konkurss “Darīsim paši 2017”. Pašos pamatos konkursa ideja nav mainījusies. Arī šogad gan biedrības, gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas varēs pieteikties finansējumam publisku pasākumu vai publiskās infrastruktūras uzlabošanai. Šogad Nolikumā ir precizēta projektu vērtēšanas kārtība, saskaņā ar kuru katrs komisijas loceklis projektus vērtēs individuāli, piešķirot vērtēšanas kritērijos paredzētos punktus. Projekti saņems augstākus vērtējumus, ja tajā vairāk darbosies paši dalībnieki, ieguldot savu darbu, vai arī projektam būs plaša ietekme,- lielāka mērķauditorija, piemēram kāds publisks pasākums. Projektus vērtēs komisija 5 cilvēku sastāvā, kuru lēmums būs jāapstiprina Vaiņodes novada domes sēdē.  Šogad kopējais finansējuma apjoms sastāda 4000 eiro. Vienam projektam maksimāli pieejamā summa joprojām ir 500 eiro. Nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz tiem iesniedzējiem, kuru projekti tika atbalstīti iepriekšējā gadā,- laipni aicināti darboties arī šogad.  Projektus varēs iesniegt līdz 2017. gada 4. aprīlim. Nolikums ar pielikumiem, tanī skaitā pieteikuma veidlapa pieejama ŠEIT.

Author: Armands Radzuška