Vaiņodes novada dome ir pieņēmusi nodomu noteikt aizliegumu ĢM kultūraugu audzēšanai Vaiņodes novada teritorijā uz 5 gadiem.

Vaiņodes novada pašvaldība dara Jums zināmu, ka Vaiņodes novada dome ir pieņēmusi nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Vaiņodes novada teritorijā uz pieciem gadiem. Ar 2015. gada 19. februāra Vaiņodes novada sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 2.p.) Vaiņodes novada iedzīvotāji un citi sabiedrības pārstāvji ir aicināti paust savu viedokli, iesniedzot priekšlikumus un iebildumus Vaiņodes novada pašvaldības sekretariātā, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes novadā. Viedokļus, priekšlikumus un iebildumus var iesniegt 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc lēmuma publikācijas informatīvajā izdevuma “Vaiņodes novada vēstis” 2015. gada 5. marta numurā.

Author: Armands Radzuška