BEZ REZULTĀTIEM. Vaiņodes novada dome izsludina ATKĀRTOTU (trešo) Vaiņodes pašvaldības nekustamā īpašuma „Raiņa iela 51” un tam piekrītošās zemes 0,07 ha platībā ēkas uzturēšanai, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts ir vienstāvu māja ar jumta izbūvi dzīvošanai, kas sastāv no četriem vienistabas un diviem divistabu dzīvokļiem ar kopējo platību 254,9 kv/m.
Objekta izsoles sākumcena – EUR 2003,40 (divi tūkstoši trīs euro četrdesmit centi) jeb LVL 1408,- Ls
Izsole notiek 2014. gada 26. maijā plkst. 11:00, Vaiņodes novada domē Raiņa ielā 23ª, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, LV-3435.
Sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu un izsoles objekta noteikumiem var iepazīties Vaiņodes novada domes sekretariātā Raiņa ielā 23ª, Vaiņodē, katru darba dienu no 09:00-12:00 un no 13:00-16:00 līdz 2014. gada 25. maijam, tālr. 63484912.

Author: Mārtiņš