Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu “Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts Vaiņodē” (iepirkuma identifikācijas numurs VND 2020/3)

Iepirkuma priekšmets ir asfaltbetona seguma bedrīšu remonts Vaiņodē.

Iepirkums sadalīts 2 daļās:

Pirmā daļa – Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju. (Vidēji 50 mm biezumā Vaiņodē, Tirgoņu ielā. Darbiem jāatbilst 2019.gada autoceļu specifikācijas prasībām. Līguma summa EUR 19 900. Vērtēšanas kritērijs – izcenojums par 1 tonnas izstrādi.

Otrā daļa – Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bituma emulsiju izmantojot nepilnu tehnoloģiju. Darbi veicami Vaiņodē Raiņa, Brīvības, Celtnieku un pašvaldības a/c “Tirgoņu iela – Garnizons”.

Darbiem jāatbilst 2019.gada autoceļu specifikācijas prasībām. Līguma summa EUR 10 000 Vērtēšanas kritērijs – izcenojums par 1 tonnas izstrādi.

Pasūtītājs ir Vaiņodes novada pašvaldība:
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  90000059071;
Juridiskā adrese: Raiņa iela 23A, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435; Tālr. 63464954, fakss 63407924.
Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2020. gada 7. jūlijam, plkst 10.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Kontaktpersona, Vaiņodes novada domes iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Oskars Zvejs  T. 63464500;  26360817;  e-pasts projekti@vainode.lv. Fakss 63407924

Nolikums pieejams https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/41117

Author: Armands Radzuška