Vaiņodes novada pašvaldība aicina darbā juristu uz nenoteiktu laiku, 0.5 slodze

Darba apraksts:

– izstrādāt dažādus juridiskus dokumentus (lēmumu projektus, līgumus, rīkojumus, administratīvos aktus, normatīvos aktus u.c. dokumentus), kā arī izvērtēt citu pašvaldības administrācijas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu sagatavoto juridisko dokumentu projektus;

– sagatavot atzinumus par domes sēdēs izskatāmajiem lēmumprojektiem savas kompetences ietvaros;

– pašvaldības darbinieku konsultēšana līgumu un dokumentu izstrādes procesā, kas saistīti ar komunālo pakalpojumu sniegšanu, īres un nomas attiecībām;

– parāda piedziņa;

– Publisko iepirkumu procedūru ievērošana pašvaldības iestādēs;

– veikt citus līdzīga satura pienākumus.

 

Prasības:

 • augstākā juridiskā izglītība, jurista kvalifikācija
 • iepriekšējā darba pieredze līdzīgā amatā
 • Publisko iepirkumu likuma un citu ar iepirkumu organizēšanu saistīto normatīvo aktu pārzināšana (vēlams – pieredze iepirkumu organizēšanā);
 • spēja metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas;
 • spēja argumentēt un izklāstīt juridiskos slēdzienus;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
 • iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā

 

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku
 • labiekārtotu darba vidi
 • stabilu atalgojumu
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas
 • atsaucīgus kolēģus

 

Pretendentiem jāiesniedz:

 • Motivācijas vēstule
 • Dzīves aprakstu (CV)
 • Izglītības dokumentu kopija

 

Dokumentus lūdzam iesniegt Vaiņodes novada pašvaldībā Raiņa ielā 23A, Vaiņode, aizlīmētā aploksnē ar norādi “Vakance uz jurista amatu” līdz 2018.gada 22.jūnijam.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām.

Author: Armands Radzuška