Vaiņodes novada pašvaldība aicina darbā Vadītāju kultūras jomā, 1.0 slodze uz nenoteiktu laiku.

Pieteikums jāiesniedz līdz 17.08.2018. plkst. 15.00

Amats atbilst valsts amatpersonas statusam

Pienākumi:

 • izstrādāt priekšlikumus novada kultūras dzīves veidošanai;
 • plānot kultūras pasākumu norises, sastādīt kultūras pasākumu plānu mēnesim, ceturksnim, gadam;
 • koordinēt novada sporta, tūrisma un kultūras nozari;
 • rūpēties par pasākumu mākslinieciskā līmeņa kvalitāti;
 • veidot sadarbību ar masu mēdijiem, informējot sabiedrību par pasākumiem un aktivitātēm.
 • Nodrošināt pašvaldības mājas lapā aktuālu informāciju par kultūras norisēm Vaiņodes novadā;
 • organizēt profesionālas mākslas pieejamību novada iedzīvotājiem;
 • nodrošināt kultūras nama saimniecisko darbību – veikt lietošanā esošā inventāra, tērpu un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu, jaunu tērpu, saimniecisko materiālu un inventāra iegādi budžeta ietvaros;
 • kultūras nama darba organizēšana, vadīšana, pasākumu plāna sastādīšana un tā realizācija;
 • kultūras nama darbinieku (pulciņu vadītāju, tehnisko darbinieku) darba organizācija un pienākumu kontrole;
 • rūpēties par pasākumu mākslinieciskā līmeņa kvalitāti;
 • kultūras nama budžeta plāna sagatavošana apstiprināšanai, atbildība par tā izpildi;
 • savas kompetences līgumu sagatavošana ar citām iestādēm, sabiedriskām organizācijām un atsevišķām personām;
 • saimniecisku jautājumu risināšana Kultūras nama ēkas uzturēšanai;
 • sponsoru līdzekļu un projektu līdzfinansējuma piesaiste novada sporta, tūrisma un kultūras pasākumiem;

Prasības:

 • augstākā vai vidējā speciālā izglītība;
 • zināšanas un prasmes kultūras darba organizācijā (menedžmentā), organizatora dotības, prasme uzstāties publikas priekšā;
 • kultūras jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • prasme rakstīt un īstenot projektus;
 • svešvalodu (angļu vai krievu valodas) zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
 • iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta;
 • komunikabilitāte, pašiniciatīva;
 • prasme racionāli organizēt savu darbu;
 • darba pieredze kultūras jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Piedāvājam:

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu;
 • iespēju sevi profesionāli pilnveidot, tai skaitā paplašinot zināšanas;
 • sociālās garantijas;
 • ērtu darba vidi.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • Izglītības dokumenti kopijas;
 • CV;
 • Motivācijas vēstule;
 • Vīzija par kultūras dzīvi Vaiņodes novadā.

Dokumentus lūdzam iesniegt Vaiņodes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov., aizlīmētā aploksnē ar norādi „Vakance uz Vadītāja kultūras jomā amatu” līdz 2018.
gada 17.augustam, plkst.15.00
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Author: Armands Radzuška