Vaiņodes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus bez īpašas vajadzības neapmeklēt Vaiņodes novada pašvaldības iestādes līdz 7. februārim, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

Pamatojoties uz 2020. gada 6. novembra ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

Vaiņodes  novada pašvaldība aicina iedzīvotājus bez īpašas vajadzības neapmeklēt Vaiņodes novada pašvaldības iestādes līdz 7. februārim, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

Vaiņodes novada domei adresētos iesniegumus lūgums ievietot pastkastītē priekštelpā.

Turpat atrodas iesniegumu veidlapas, ko aizpildīt un ievietot pastkastītē.

Ar pašvaldības speciālistiem lūgums sazināties telefoniski:

Vaiņodes novada pašvaldība

63464954, dome@vainode.lv /

VPVKAC – 63464954, vainode@pakalpojumucentri.lv  

Embūtes pagasta pārvalde

Tālrunis: +371 63453599;  

Vaiņodes novada pašvaldības  un Embūtes pagasta pārvaldes kontaktinformācija atrodama šeit:

www.vainode.lv/darbinieki/

Vaiņodes novada Sociālais dienests turpina darbu. Lūgums sākotnēji konsultēties pa tālruni ar Sociālā dienesta darbiniekiem par iespēju nodrošināt klātienes pakalpojumu attālināti vai arī vienoties par klātienes apmeklējuma laiku.

Sociālā dienesta kontakti:

Tālrunis: +371 63484915
Mob.t.: +371 28657503
E-pasts:
vainodesd@inbox.lv
vainodesd@vainode.lv

Vaiņodes novada komunālā nodaļa aicina klientus sazināties telefoniski vai elektroniski.

Mob.t.: +371 26325657
Tālrunis: +371 63464974
E-pasts: komunala.nodala@vainode.lv

 Vaiņodes bibliotēka un Embūtes pagasta bibliotēka pieņem apmeklētājus. Lūdzam izvērtēt bibliotēkas apmeklējuma nepieciešamību un apmeklējot bibliotēku ievērot visus piesardzības pasākumus.

Vaiņodes bibliotēka:

Tālrunis: +371 63464243
E-pasts: biblioteka@vainode.lv

Embūtes pagasta bibliotēka:

Tālrunis: +371 63453599

Vaiņodes novada kultūras namā pasākumi nenotiek.

Vaiņodes tūrisma informācijas centrs un Embūtes tūrisma informācijas centrs apmeklētājus nepieņem.

Vaiņodes TIC:

Tālrunis: +371 63451572
E-pasts: turisms@vainode.lv

Embūtes TIC:

Dina Ziemele +371 26632134,
Ingūna Ziemele +371 25417962
E-pasts: embutes.tic@inbox.lv
embutes.tic@vainode.lv

Sociālā atbalsta centrs “Vaiņode” ierobežo apmeklējumus iestādē trešajām personām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju pamatfunkciju nodrošināšanai.

Tālrunis: +371 63464465
Mob.t.: +371 26437445
E-pasts: sacvainode@vainode.lv
ugis65@inbox.lv

Bāriņtiesa nodrošina pakalpojumu sniegšanu pēc iepriekšēja pieraksta, kā arī konsultē attālināti pa tālruni vai e-pastā. Lūgums informēt bāriņtiesas darbiniekus, ja zināt, ka kāds bērns palicis bez vecāku vai aizbildņu aprūpes vai kādam nepieciešama palīdzība.


Mob.t.: +371 29343070
E-pasts: vainodes.barintiesa@vainode.lv

Lūgums pēc iespējas veikt maksājumus pārskaitījumu veidā uz norēķinu kontu:

Norēķinu konti:
A/s SEB banka: LV33UNLA0012011130650 UNLALV2X
A/s DNB banka:LV91RIKO0002010303776 RIKOLV2X
A/s Swedbanka: LV28HABA0551017727524 HABALV22 

Vaiņodes novada pašvaldības kasē pieņems skaidras naudas maksājumus.

            Tālrunis: + 371 63484914 

Paldies par sapratni!

Vaiņode  novada pašvaldība

Author: Rolands Mozrims