Vaiņodes novada pašvaldība izsludina nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.

Nomas objekts  atrodas Kalnu iela 7, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov. kadastra apzīmējums 6454 004 0147 001.

Izsoles veids:  mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Iznomājamās telpas platība: 227.8 m2

Lietošanas mērķis: saimnieciskās darbības veikšanai

Būves  nosaukums un tips:  Angārs-apkopes punkts  tips – Noliktava

Nomas maksas nosacītā cena: izsoles sākumcena 0.28 EUR par 1 m2 (bez PVN)

Iznomāšanas termiņš:  5.gadi

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš:  2018. gada 22 maijs plkst. 15.00.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: darba dienās, darba laikā no 8.30 -12.30  un 13.00-17.00, iepriekš saskaņojot pa tālr.  63407923.

Nomas pieteikuma iesniegšanas vieta, reģistrēšanās kārtība
  Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa iela 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pag.,  Vaiņodes nov. no plkst. 8.30 – 12.30 un no plkst. 13.00 – 17.00 katru darba dienu.

Izsole notiks 2018.g. 23.maijā plkst. 10.00 Vaiņodes novada pašvaldības ēkā, Raiņa iela 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā.

Noteikumi (.doc) https://failiem.lv/u/m53rwj2h

Author: Armands Radzuška