VAIŅODES NOVADA VPVKAC no 2020. gada 13. marta līdz ārkārtas situācijas atcelšanai valstī, ir ierobežota klientu pieņemšana un apkalpošana.

Lūgums sākotnēji klientus sazināties ar Vaiņodes VPVKAC speciālistu pa tālr: +371 63464954 vai E-pastu: vainode@pakalpojumucentri.lv

Kam nav iespējas iesniegt iesniegumus elektroniski, ievērojot visus drošības pasākumus, klientu pieņemšana klātienē noteikta no 9:00 – 12:00 un no 13:00 – 15:00, Vaiņodes novada domes ēkā!

Kārtība kas jāievēro ienākot KAC:

  1. Dezinficēt rokas pirms ienākšanas
  2. Ievērot 2 metru distanci
  3. Pieņemšanas telpā var atrasties viens cilvēks

Tomēr atgādinām, bez vajadzības neapmeklēt VPVKAC klātienē, bet visus jautājumus atrisināt attālināti sazinoties pa tālr: +371 63464954 vai E-pastu: vainode@pakalpojumucentri.lv

Aicinām novada iedzīvotājus izmantot e-pakalpojumus. Valsts pārvaldes portālā Latvija.lv ir pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumi, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības doties klātienē uz iestādi. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Būsim atbildīgi pret savu un apkārtējo veselību, sargāsim sevi un savus tuvākos!

Vaiņodes novada VPVKAC speciālists
M.Fricsons
Tālr. 63464954

Author: Armands Radzuška