Vaiņodes vidusskolā 2020./2021. m. g. 10.klases skolēnu uzņemšana otrdien, 16. jūnijā plkst. 9.00

Skola piedāvā apgūt

* dabaszinātņu “grozu” – 

pamatkursāpadziļinātajā kursāspecializētajā kursā
• latviešu valoda
• angļu valoda
• vācu/krievu valoda
• vēsture un sociālās zinātnes
• literatūra
• fizika
• ķīmija
• bioloģija
• ģeogrāfija
• matemātika
• datorika
• sports un veselība
• fizika
• ķīmija
• bioloģija
• matemātika
• projekta darbs
• valsts aizsardzības mācība (VAM)
• publiskā uzstāšanās

Skola piedāvā un nodrošina
* nodarbības (1x mēnesī) RSU Liepājas filiālē programmā “Mana izvēle – medicīna”
* karjeras izglītības stundas  (absolventu – dabaszinātņu speciālistu – karjeras veiksmes stāsti)
* ārpusstundu nodarbības EKO skolā
* naktsmītnes

* kultūrizglītības “grozu” – 

pamatkursāpadziļinātajā kursāspecializētajā kursā
• latviešu valoda
• angļu valoda
• vācu/krievu valoda
• sociālās zinības un vēsture
• kultūra un māksla (vizuālā māksla)
• literatūra
• fizika
• ķīmija
• bioloģija
• ģeogrāfija
• matemātika
• dizains un tehnoloģijas
• sports un veselība
• latviešu valoda un literatūra
• angļu valoda
• kultūra un māksla
• projekta darbs
• valsts aizsardzības mācība (VAM)
• publiskā uzstāšanās

Author: Armands Radzuška