Vaiņodes vidusskola – skolas salidojums 2019.gada 4.maijā

Par piedalīšanos vēlams paziņot līdz 29.aprīlim
pa telefonu 63464226, 63464387, 63451190
elektroniski vvskola@inbox.lv

4. maijā
* reģistrācija no plkst. 14. 00
* svētku koncerts plkst. 18. 00
* balle no plkst. 21. 00
* dalības maksa 7, 00 € un “groziņš”
* iespējas fotogrāfēties 3, 00 € gb.

Dalības maksu pārskaitīt / samaksāt skolas kancelejā
VAIŅODES NOVADA DOME
Raiņa ielā 23 A, Vaiņodē, LV – 3435
LV – 90000059071
A/s Swedbanka:
LV25HABA0551021608257
HABALV22
Salidojumam

Author: Armands Radzuška