Vaiņodes vidusskolas 5. – 7. klašu skolēnu brauciens uz Igauniju Nordplus Junior projekta ietvaros

No 30. aprīļa līdz 4. maijam 5. – 7. klašu skolēni – deju kolektīvs un gan zēnu, gan meiteņu handbola komandas, skolotājas  Maira Strēle un Zinaida Skopiņa, kā arī skolas direktors Zigmunds Mickus pavadīja ļoti piepildītas dienas Arukulas pilsētiņā Igaunijā. Bauciens bija iespējams, piedaloties Nordplus Junior projektā.

Mūsu skolēni dejoja Arakulas pamatskolas pašdarbības kolektīvu atskaites koncertā, un tika ļoti atzinīgi novērtēti par priekšnesumu. Notika vairākas draudzības spēles handbolā, bērniem bija iespēja piedalīties mācību stundās, iepazīties ar citādu mācību vidi, salīdzināt un izvērtēt.

Skolēni apskatīja Tallinas vecpilsētu, Tallinas Jūras muzeju, TV torni, sajūsminājās par Valastes ūdenskritumu (augstāko Igaunijā). Tartu AHHAA Zinātnes centra vienā no zālēm varēja iepazīties ar fizikas, optikas, multimediju brīnumiem un doties kosmosa ceļojumā, otrajā – iepazīties ar dzīvās dabas un ūdens pasaules dzīves noslēpumiem.

Neparasta bija satikšanās ar Igaunijas 1. premjera mazmeitu Anni Eenpalu, kura atgūtajā dzimtas muižā izveidojusi savas dzimtas muzeju un kura, uzņemot viesus, cenšas savā apģērbā izmantot tās valsts atribūtiku vai krāsas.

Arakulas skolas kolektīvs plāno atbildes vizīti uz mūsu skolu jau rudenī.

Igaunija

Author: Armands Radzuška