Vaiņodes vidusskolas ziņas

EKO skolas ceļazīme – attieksme un atbildība pret vidi, kurā dzīvojam

  Tikai veselīgā vidē aug veselīgs cilvēks, un veselīgu cilvēku raksturo viņa attieksme un rīcība pret vidi. Vides izglītību mūsu skolā cenšamies īstenot jau vairākus gadus – vienkārši sākās ar to, ka jebkuru mācību stundu varējām pavadīt ārā – skolas pagalmā, stadionā, mežā, jo skolotāji mācāmās vielas teoriju piemēroja praktiskām nodarbībām, tā pakāpeniski mācot bērnus dzīvot saskaņā ar vidi, apzināties sevi kā vides sastāvdaļu, un EKO skolas programmas uzdevumi un saturs papildina mācību saturu, iesaistot tajā skolēnu ģimenes un apkārtējo sabiedrību.

  Karantīnas laikā bērniem notika attālinātas āra nodarbības. Daudzos mācību priekšmetos skolotāji mājās apgūstamajai mācību vielai izvēlējās tādus uzdevumus, lai skolēni pēc ilgās sēdēšanas pie datoriem izkustētos, daudz ko darītu arī praktiski. Dažādoti uzdevumi bija jāveic ne tikai dabaszinībās, vizuālajā mākslā, mājturībā, bet arī sportā, literatūrā, bioloģijā un  ķīmijā, matemātikā.

  Eko skolas bērni atsaucās kustības “Nav jau grūti” un biedrības “Pēdu deldētāji”  aicinājumam un pastaigu laikā savāca atkritumus savā apkārtnē. Eko skolas skolotāja Aiga Jaunzeme par skolēnu pamanītajām “nesankcionētajām izgāztuvēm” novada teritorijā ziņoja Vaiņodes novada domē, lai šos vides pārkāpumus novērstu. 

  Eko skolas aktīvisti attālināti arī atzīmēja Vides dienas – Zemes dienā stādīja puķu podiņos dažādus augus, Vides dienā – Bioloģiskās daudzveidības dienā –  kopā ar angļu valodas skolotāju Viktoriju Bulavkinu un brīvprātīgo Agatu Bidas (Polija) parkā, kur pati daba jau daudzveidīga un aug senāk stādītas ābelītes, iestādīja  dažādus augus – ķiršu kociņus, dekoratīvos krūmiņus, ziemcietes puķes. Paredzēts iekopt arī garšaugu dobi, kur skolas saimnieces varēs izvēlēties piedevas skolēnu pusdienām. Nākotnē paredzēts, ka tas varētu kļūt par EKO skolas dārziņu.

Darbs turpināsies, jo bērniem tas patīk.

Apsveicam!

Jau trešo gadu visā Latvijā norisinājās Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība – konkurss 11–12 gadus veciem 5. un 6. klašu skolēniem, kura rezultātā tiek noskaidrots lasīšanas čempions. Konkurss notiek trīs posmos – sacensība skolā vai vietējā bibliotēkā, reģionālais fināls un valsts fināls Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
Šogad konkurss notika attālināti, un  Līva Kauliņa  (6. klase) ieguva Atzinību par veiksmīgu piedalīšanos Liepājas reģiona konkursa finālā.
Paldies  Līvai par uzdrīkstēšanos un ģimenei par atbalstu sagatavošanās procesā!

Izglītība ir visjaudīgākais ierocis, lai mainītu pasauli.  (Nelsons Mandela).

Parasti skolas gadā paveiktie darbi saskaitīti “zīlēs” un izvērtējums  paziņots mācību gada pēdējā dienā  kopējā klases stundā.
Šogad skolēni tika uzaicināti  mūsu skolas galveno apbalvojumu saņemt mācību gada noslēguma pedagoģiskajā sēdē 28. maijā.

“Sudraba zīle” – Lāsmai Mamei (5.b), Līvai Barutei (7.a), Samantai Haļutai (12.) un Annai Troikai (11.), bet “zelta” zīle  – Līgai Mamei (12.) un Ņikitam Bulavkinam (9.)

Beidzies  “projekts “#MāciesMājās”” un mācību gads.

Ceturtdien, 28. maija pēcpusdienā, notika šī mācību gada noslēguma pedagoģiskās padomes sēde, uz kuru skolotāji ieradās saposušies kā uz svētkiem – tas bija satikšanās prieks pēc vairāk kā 2 mēnešiem. Sēde notika skolas deju zālē.   Skolotāji , mūsu skolas absolventi, atcerējās, ka  šajā zālē pa vienam ar lielu attālumu viens no otra pirms (…) gadiem kārtoja vidusskolas beigšanas rakstiskos eksāmenus – rakstīja domrakstus un risināja matemātikas uzdevumus.
Ceriņu smarža,  spoguļsiena,  “galda karte” ar katra skolotāja vārdu uz galdiņa, kafijas tase – neparastā mācību gada, kura pēdējos mēnešus esam jau pieraduši saukt par “projektu “#MāciesMājās””,  drusku  savādāks noslēgums. 
Esam izturējuši visi – skolēni, skolotāji un vecāki, un daudz jauna iemācījušies.
2019./ 2020. m. g. mācījās 254 skolēni, no kuriem “augsts” vērtējums mācībās –  21 skolēnam, “optimāls” – 48 skolēniem, un  69 “sudraba” lapiņas ar šo skolēnu vārdiem skolas ozolā iekāra klašu audzinātāji.
 
* Skolēnu sasniegumus skatīt mājaslapā vvskola.lv

Author: Armands Radzuška