VAIŅODES VPVKAC no 21.10.2021. līdz 14.11.2021. klientu apkalpošanu veic tikai attālināti vai neatliekamo pakalpojumu saņemšanai pēc iepriekšēja pieraksta no 9:00 – 15:00

Kārtība, kas jāievēro ienākot KAC:

  1. Pakalpojumus klātienē var saņemt tikai personas ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu (neattiecas kam nepieciešams saņemt Covid-19 sertifikātu).
  2. Dezinficēt rokas pirms ienākšanas.
  3. Ienākt tikai ar sejas un deguna aizsargmasku.
  4. Pieņemšanas telpā var atrasties viens cilvēks.

Tālr: 25402217 vai 63464954.

E-pasts: vainode@pakalpojumucentri.lv.

Aicinām iedzīvotājus izmantot e-pakalpojumus. Valsts pārvaldes portālā Latvija.lv ir pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumi, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības doties klātienē uz iestādi. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Būsim atbildīgi pret savu un apkārtējo veselību, sargāsim sevi un savus tuvākos!

Vaiņodes VPVKAC speciālists

Mārtiņš Fricsons

Author: Armands Radzuška