Vasaras brīvlaikā skolēni aktīvi labiekārto Vaiņodes novadu

Saglabājot iesākto tradīciju un saprotot pirmās darba pieredzes nozīmību, arī šogad Vaiņodes novada pašvaldība organizē skolēnu nodarbinātību vasaras mēnešos.

Kopā no 1. jūnija līdz 31. augustam ar pašvaldības finansiālu atbalstu novada labiekārtošanas darbos tiek iesaistīti 36 skolēni.

Jaunieši strādā parkā, apkopj kapu teritorijas, veic skolas un stadiona labiekārtošanas darbus, kopj zaļo zonu, atbrīvo no nezālēm bruģi un celiņus, ravē dobes un veic vēl virkni citus noderīgus darbus. Skolēnu ieguldījums pašvaldības teritoriju labiekārtošanā veicinās vēlmi saglabāt koptu apkārtni arī turpmāk!

Ilze Strēle

Vaiņodes novada tūrisma speciāliste

Author: Armands Radzuška