Vecākiem par mācību plānošanu un norisi attālināti (ārkārtas situācijas laikā)

1. Attālināta mācīšanās nozīmē lielāku pašvadību skolēnam
Attālināta mācīšanās nenozīmē klātienes nodarbību pārnešanu tiešsaistē. Tā vairāk līdzinās pašu vadītām mācībām, sekojot skolas un skolotāja norādījumiem. Saprotami, ka šajā laikā būs apgūts mazāks mācību satura apjoms nekā klātienes mācībās, jo vienlaikus jāpierod pie jauna mācīšanās veida. Skolēni saņems atgriezenisko saiti par paveikto darbu, lai zinātu, pie kā vēl jāstrādā. Skolēna sniegumu atkal vērtēs ar atzīmēm, atsākoties klātienes mācībām.
2. Aktīvi interesējieties par skolas plānoto mācību norisi
Noskaidrojiet, kas skolēnam būs jādara, kādā grafikā, kādi mācību materiāli un tehnoloģiskais nodrošinājums viņam būs nepieciešams, kā notiks regulāra saziņa ar skolotāju par darāmo un sniegumu.
3. Vienojieties par ģimenei reālāko mācīšanās modeli Apstākļi katrā ģimenē atšķiras. Skolas rēķinās, ja tehnoloģijas ģimenē nav pieejamas vai jādala. Ja nav citas iespējas, skolotājs var telefoniski informēt skolēnu un vecākus par piekļuvi mācību līdzekļiem, darbu iesniegšanas kārtību un atgriezeniskās saites nodrošināšanu. Mācībām izmantojamas arī grāmatas, drukāti mācību materiālu komplekti.
4. Meklējiet atbalstu kopā
Sazinieties ar skolu un pašvaldību, ja nepieciešams papildu tehnoloģiskais atbalsts. Iespējams, ka pašvaldība var abonēt rūterus vai uz laiku nodrošināt ar skolas datoriem individuālus skolēnus. Sadarbība ir ļoti nozīmīga kritiskās situācijās.
5. Palīdziet bērnam / jaunietim iekārtot mācību vietu
Pārliecinieties, ka bērnam ir patstāvīga vieta, kur netraucēti mācīties. Sakārtojiet aprīkojumu, lejuplādējiet nepieciešamās lietotnes. Pārbaudiet, vai skolotājs varēs dzirdēt jūsu bērna teikto dažādos tiešsaistes risinājumos vai telefoniski. Kopā ar bērnu izmēģiniet vidi, tehnoloģijas, pavingrinieties, kā viss darbojas.
6. Izplānojiet bērna / jaunieša mācību dienu kopā
Kad esat iepazinušies ar skolas plānu mācību īstenošanai, kopā ar bērnu izplānojiet regulāru dienas ritmu un uzstājiet, lai to ievērotu, līdzīgi kā tas notiktu klātienes mācībās. Vienojieties, kad viņam būs pieejami nepieciešamie tehniskie rīki, ja tos ģimenē lieto vairāki cilvēki. Tikpat svarīgi iet laikus gulēt, regulāri ēst un kustēties.

7. Sekojiet skolēna līdzdalībai mācībās
Palīdziet bērnam sekot līdzi paveiktajam – veidot ieradumus mācīties saskaņā ar dienas plānu, veikt uzdevumus dotajos termiņos. Pārrunājiet, ko bērns iemācījies, skolotājs uzdevis vai kādu vērtējumu izteicis. Jautājiet bērnam, vai nepieciešama palīdzība. Ik dienas pārliecināties arī par bērna noskaņojumu.
8. Plānojiet, lai katru dienu izkustētos
Pārliecināties, lai katru dienu bērns / jaunietis pēc iespējas iesaistītos fiziskajās aktivitātēs. Ja apstākļi un iespējas to pieļauj, dariet to kopā.

Sekojiet informācijai:
www.izm.gov.lv
mape.skola2030.lv
skola2030.lv

Author: Armands Radzuška