Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) no 2018. gada līdz 2020. gadam īsteno valsts vienoto komunikācijas un mācību aktivitāšu programmu “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!”

… (turpmāk – Programma) ar mērķi palielināt sabiedrības interesi un attīstīt prasmes valsts un pašvaldību e-risinājumu izmantošanā, kas ietver zināšanas par elektroniskiem pakalpojumiem (e-pakalpojumi), IKT platformām, e-rīkiem un drošības jautājumiem.

Ir iespēja 19. martā  pilnveidot zināšanas, apgūstot digitālās prasmes.

Programmas ietvaros tiek nodrošinātas mācības par e-risinājumu izmantošanu – publiskās pārvaldes darbiniekiem, bibliotekāriem, pedagogiem un citu organizāciju pārstāvjiem, kuri ikdienas pienākumu veikšanā saskaras ar lielu sabiedrības daļu.  

Mācību mērķis ir izveidot digitālo aģentu tīklu, kura ietvaros izglītoti eksperti spētu sabiedrībai nodot informāciju vieglā un saprotamā veidā, sniegt nepieciešamās konsultācijas e-risinājumu izmantošanā, kā arī būtu zinoši par drošības jautājumiem digitālajā vidē, tādējādi palielinot to sabiedrības īpatsvaru, kas primāri dotu priekšroku pakalpojumus izmantot elektroniskā veidā. 

 Mācībās tiks sniegta informācija arī par to, kādi e-risinājumi valstī tiks ieviesti tuvākajā nākotnē. Tāpat tiks sniegta informācija par to, kā vislabāk Jūsu iegūtās zināšanas pasniegt skolēniem, viņu tuviniekiem un citiem sabiedrības dalībniekiem. 

Mācībās ietvertie temati: 

  • e-risinājumu lietošana, izmantojot dažādas dzīves situācijas (piemēram, pieteikšanās pamatstudiju programmām Latvijas augstskolās vai karjeras konsultācijām, darba uzsākšana u.c.);
  • e-rīku izmantošana (piemēram, droša elektroniskā paraksta lietošana);
  • drošība internetā – droša interneta pārlūkošana, piesardzības pasākumi, kas veicami privāto datu aizsardzības nolūkā, personas datu drošība;
  • padomi, kas palīdzēs konsultēt skolēnus un citus sabiedrības dalībniekus par e risinājumu izmantošanu dažādās dzīves situācijās. 

Mācības ir bezmaksas  

Mācību forma – vienas dienas klātienes mācības (8 akadēmiskās stundas) ar praktiskām nodarbībām, izmantojot datoru, grupās no 8 līdz 15 personām. Mācībspēki ir pieredzējuši Baltijas Datoru akadēmijas pasniedzēji. 

Mācību noslēgumā digitālajiem aģentiem tiks izsniegti sertificētas izglītības iestādes apliecinājumi par iegūtajām zināšanām.

Mācību dalībniekiem vēlams līdzi ņemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) izsniegto personas apliecību (eID karti) ar aploksni (PIN kodiem), lai mācību laikā iegūtu praktiskas zināšanas droša elektroniskā paraksta izmantošanā.

Vairāk par programmu “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” var uzzināt tīmekļa vietnē mana.latvija.lv

Projekts ir saņēmis Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. Nr.2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” un Nr.2.2.1.1/17/I/015 “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” finansējumu

 Mācības notiks Vaiņodes vidusskolā.

Līdz 7. februārim pieteikties pa telefonu  63464954, vai personīgi Vaiņodes novada domē sekretāram

Author: Armands Radzuška