Ziņo Vaiņodes vidusskola

“Tu vari, ja tu dari”

Šī gada Olimpiskās dienas vingrojumu devīze mūsu  skolā  tika īstenota visas dienas laikā. No rīta visi skolēni un bērnudārza  grupas  “Spārītes”  bērni  vingroja, pēc tam mazākie sporta hallē sacentās dažādās stafetēs ar sporta spēļu elementiem un priecājās, dejojot “jazz dance”.
4. – 7. klases skolēniem notika vieglatlētikas četrcīņas sacensības, bet 8. – 11. klašu jauktās komandas stadiona basketbola laukumā  spēlēja strītbolu.
12. klase palīdzēja sacensību tiesāšanā.
Lai arī pēc vasaras sporta stundās un treniņos vēl nav pierasts pie tik intensīvas slodzes, – “tu vari, ja tu dari!”
Pats rudens jau naktī bija nomazgājis debesis, visu  rītu  spīdēja saule, bet mākoņi parādījās tikai tad, kad sacensības bija beigušās.
Ar “Olimpisko dienu 2019” arī šogad sākās “Eiropas Sporta nedēļa” , kura norisinājās 23.-30. septembrī un tās mērķis – veicināt fiziskās aktivitātes visā Eiropā un tajā iesaistīties tika aicināts ikviens Latvijas iedzīvotājs.

Pārgājiens ar uzdevumu

Pirmdien, 16. septembrī, 8.a un 8.b klases skolēni un klašu audzinātāji Laila Strēle un Artūrs Blumbergs veica 7 km pārgājienu pa Vaiņodi, piedaloties Eiropas Savienības fondu (ESF) finansētā pārgājienā (īstenots 28 pašvaldībās visā Latvijā), kura mērķis ir veicināt fiziskās aktivitātes un savstarpējo saliedētību, lai skolēni ne tikai mācītos sadarboties, izkustētos un kvalitatīvi pavadītu laiku, bet arī lai attīstītu zināšanas par veselību, uzturu.
Maršruts bija izplānots tā, lai tas ietvertu Vaiņodes kultūrvēsturiskos un  dabas objektus. 4 kontrolpunktos bija jāveic dažādi vienkārši, taču ļoti interesanti uzdevumi. Arī ceļā no kontrolpunkta uz kontrolpunktu bija papildus aktivitātes, lai savāktu papildus punktus. Dalībnieki tika sadalīti 3  komandās, lai visi tiktu veiksmīgi iesaistīti uzdevumu izpildē.
Pēc pārgājiena Zaļajā klasē visiem bija kopīgs noslēgums ar nelielu mielastu un kopīga pārgājiena izvērtēšana. (Gan skolēni, gan skolotāji to novērtēja atzinīgi).
Paldies Jānim Loginam un Evijai Gailei (SIA ”izglītības pasākumi”) un mūsu brīvprātīgajiem palīgiem Giorgijam un Arafam.

“L’adventure”

Kādā septembra pēcpusdienā skolotāji izspēlēja “izlaušanās spēli” (L’adventure), kad bija jāiejūtas migrantu situācijās. Tika izspēlēts 2 ģimeņu mēģinājums bēgt no savas kara postītās zemes un nokļūt drošībā – mierīgā valstī, kur varēs saņemt palīdzību un nodrošināt ģimenei cilvēka cienīgu dzīvi.
Lai arī spēles “leģenda” un situācijas bija izdomātas, izejot pārbaudījumu “stacijas” un veicot uzdevumus, un noslēgumā analizējot sajūtas un pārdzīvoto, visi atzina, ka piedzīvoja neziņu, bailes, nedrošību. Ikdienā, dzirdot par migrantiem un viņu problēmām, reti kad iedomājamies, kādas tās ir īstenībā – “tas jau nav par mums”, “tas ir kaut kur tur – pasaulē”.
Paredzēts, ka precīzi izstrādātu šādu “izlaušanās” spēli oktobrī izspēlēs arī vecāko klašu skolēni, jo mūsdienu sabiedrībā tik svarīga ir tolerance, cieņa pret līdzcilvēkiem, taisnīgums, atbildība, solidaritāte un apziņa, ka vissvarīgākais ir miers visā pasaulē.
Spēli sagatavoja skolotāja Viktorija Bulavkina, Giorgijs un Arafs.

Māra Tamuža

Author: Armands Radzuška