12.augustā Domes sēde un iedzīvotāju tikšanās ar Dienvidkurzemes novada domes deputātiem Rucavā

            Rucavā, 12.augustā, notika ārkārtas Dienvidkurzemes novada domes sēde. Sēdes darba kārtībā tika izziņoti 65. darba kartības jautājumi.  Sēdes sākuma tika izskatīti nekustamā īpašuma jautājumi kā arī vairāki jautājumi par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Apstiprināja piecu izglītības iestāžu nolikumus un pedagoģiski – medicīniskās komisijas sastāvu. Novada izglītības iestādēm, kuru nosaukumos iepriekš bija  iekļauts novads tika mainīti nosaukumi.

  Sēdes noslēgumā apstiprināja Pāvilostas ostas valdes sastāvu. Par valdes vadītāju ievēlēja deputātu Gati Kalniņu. Atļauj deputātam Andrim Jefimovam savienot Dienvidkurzemes novada pašvaldības deputāta amatu un Grobiņas novada administratīvās komisijas locekļa amatu ar Grobiņas novada Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes locekļa amatu un deputātam Raimondam Reinim savienot Dienvidkurzemes novada pašvaldības deputāta un Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja amatu biedrības Tūrisma kluba “Oga” valdes priekšsēdētāja, biedrības Grobiņas futbola kluba valdes locekļa un biedrības Liepājas rajona partnerības padomes locekļa un projekta koordinatora amatiem.

            Pēc  domes sēdes deputāts Jānis Veits uzaicināja Dienvidkurzemes  novada deputātus doties pastaigā pa Rucavu. Deputātiem tika parādīta Rucavas nedēļas sākumā uzstādītā strūklaka “Paurupes” parka dīķī. Projektu koordinatore Dace Mieme iepazīstināja deputātus ar   pašvaldības ēku “Sudrabi”, kur  par projekta līdzekļiem tiek būvēti grupu dzīvokļi iedzīvotājiem ar garīgā rakstura traucējumiem.

Pirms iedzīvotāju sapulces Rucavas tūrisma centra vadītāja Natālija Grauduže izrādīja deputātiem Rucavas centra dzirnavas, kur āra pagalmā pulsten 18.00 tikai aicināti iedzīvotāji uz tikšanos ar deputātiem.

Iedzīvotāju sapulci Dienvidkurzemes novada priekšsēdētājs Aivars Priedols iesāk ar vārdiem “Re kur sākas Latvija!” Sākumā iepazīstina iedzīvotājus ar klātesošajiem Dienvidkurzemes novada deputātiem. Tikšanās laikā priekšsēdētājs Aivars Priedols iedzīvotājus aicināja iedzīvotājus izteikt savu viedokli un uzdot jautājumus par esošo situāciju. Diskusijas izraisīja ceļu problēmas – grants ceļu aizsargjoslu un seguma kvalitāte. Iedzīvotāji ierosināja, ka vajag sakārtot ūdens apgādi, drošību un stāvvietu pietiekamību tūrisma sezonā. Kā arī tika izrunāti lauksaimniecības  un citi saimniecības jautājumi. Pacēlās jautājumi par izglītības iestādēm un ēdināšanas izmaksām pirmskolas izglītības iestādēs. Tikšanās noslēgumā domes priekšsēdētājs Aivars Priedols aicināja iedzīvotājus turēties kopā un informēja, ka nākamā domes sēde notiks Vaiņodē!

Attēli https://failiem.lv/u/hn69sy389

Author: Armands Radzuška