Iznācis šogad otrais Kurzemes plānošanas reģiona informatīvais izdevums Nr.2/2021

Esam sagatavojuši šogad otro Kurzemes plānošanas reģiona informatīvo izdevumu – Ziņu lapu Nr.2/2021, kur uzzināsiet vairāk par Kurzemes plānošanas reģiona aktivitātēm laika posmā no šī gada maija līdz augustam.

Kurzemes plānošanas reģions pēdējos mēnešos piedzīvojis pārmaiņas. Līdz ar teritoriālās reformas stāšanos spēkā, Kurzemes reģionu veido 8 pašvaldības – Pēc 2021.gada 1.jūlija Kurzemes plānošanas reģionu veido astoņas pašvaldības – divas valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un seši novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Ventspils un arī Tukuma novads, kas iepriekš ietilpa Rīgas plānošanas reģionā, bet stājoties spēkā izmaiņām par plānošanas reģionu teritorijām, iekļāvās Kurzemes plānošanas reģionā.

2021.gada 28.jūlijā Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību vadītāji kopsapulcē apstiprināja arī jaunu Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomi, kurā turpmāk darbosies astoņu pašvaldību pārstāvji. Pēc Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību vadītāju kopsapulces notika pirmā jaunievēlētās Attīstības padomes sēde, kā laikā tika ievēlēts jauns Attīstības padomes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieki. Par Attīstības padomes priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēta Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, savukārt par viņas vietniekiem tika ievēlēti Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols un Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts.

Pārmaiņu laikā Kurzemes plānošanas reģions turpināja sekmīgi pildīt sev uzticētās funkcijas, tai skaitā gan pārstāvot reģiona intereses dažādās valsts institūcijās, gan piesaistot ES finansējumu reģiona attīstībai. Kopumā Kurzemes plānošanas reģions šobrīd īsteno 16 Eiropas Savienības finansētus projektus dažādās fondu programmās. Turpinās arī darbs pie plānošanas reģiona, pašvaldību un likumdevēju savstarpējās sadarbības stiprināšanas, atbalsta sniegšanas uzņēmējiem ar Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra aktīvu darbību, sabiedriskā transporta tīkla plānošanas un pieturvietu apsekošanas, kā arī remigrācijas pasākumu veicināšanas.

Ziņu lapa Nr.2/2021 pieejama: https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2021/08/Zinu_lapa_2_2021.pdf

Ar iepriekš izdotajiem Kurzemes plānošanas reģiona informatīvajiem izdevumiem iespējams iepazīties mūsu mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/par-kpr/zinu-lapa/

Laura Homka

Kurzemes plānošanas reģiona

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 26454574

Rīga, Valguma iela 4a, LV-1048

Author: Armands Radzuška