2. aprīlī, plkst. 11.00 Vaiņodes k/namā LLKC Liepājas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

2. aprīlī, plkst. 11.00 Vaiņodes k/namā LLKC Liepājas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs
• Lauku attīstības programmas aktualitātes un pasākumi.
• Tiešo maksājumu atbalsta saņemšanas nosacījumi, zaļināšanas prasības ievērošana.

Programma:

Tēma Laiks Lektori
2015.gada ES tiešo maksājumu atbalsta saņemšanas nosacījumi 30 min Ģ.Osis
Kultūraugu dažādošana,Ekoloģiskās nozīmes platības,ilgadīgo zālāju saglabāšana 2015.gadā 30 min V.Ķēniņa
2015. gada Lauku attīstības programmas ES tiešo maksājumu atbalsta saņemšanas nosacījumi 30 min Ģ.Osis
EPS funkcionalitāte un lietošana 2015.gadā 30 min Ģ.Osis
Inovācijas piena lopkopībā, tās ietekme uz piena pašizmaksu 30 min A.Levics

 

Author: Armands Radzuška