31. martā plkst. 13 Priekulē notiks dabas lieguma “Ruņupes ieleja” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

Šī gada 31. martā pulksten 13 – Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē Priekulē, Aizputes ielā 1 notiks dabas lieguma “Ruņupes ieleja” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme.
Sanāksmē tiks apspriests dabas aizsardzības plāna projekts, tajā skaitā plānotie pasākumi un teritorijas zonējums. Ar dabas aizsardzības plāna projektu var iepazīties Priekules novada un Vaiņodes novada pašvaldībās, kā arī Latvijas Dabas fonda interneta vietnē www.ldf.lv.
Priekšlikumus dabas aizsardzības plānam lūdzam iesniegt plāna izstrādātājiem – Latvijas Dabas fondam (Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV – 1011, tālr. 67830999) līdz 2015. gada 3. aprīlim.
Dabas aizsardzības plānu Latvijas Dabas fonds izstrādā projekta “Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Ruņupes ieleja”” ietvaros, kuru finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds un Priekules novada pašvaldība.
Dabas liegums “Ruņupes ieleja” atrodas Priekules novada Priekules un Gramzdas pagastā un Vaiņodes novada Vaiņodes pagastā.

Author: Armands Radzuška